Privaatsustingimused

Müüja tagab ostja andmete sh isikuandmete (nimi, ettevõte, aadress, telefon, e-posti aadress) kaitsmise ja kasutamise õigusaktides ettenähtud korras. Pooled on kokku leppinud, et müüjal on ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või selle täitmise tagamiseks.

Müüja on isikuandmete vastutav töötleja, müüja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.